Kvalitetspolitikk

Introduksjon

Kvalitetsarbeidet i Etm4u drives som en integrert del av forretningsvirksomheten. Formålet med denne policyen er å beskrive Etm4u’s tilnærming til arbeid med kvalitetsspørsmål.

 

Kvalitetspolitikk

Etm4u etterstreber å overgå kundenes krav og forventninger. Våre kunder skal føle seg sikre på at de vil få riktig produkt til riktig tid og at vi tilbyr dem produkter og tjenester av beste kvalitet til lavest mulig totalkostnad. Vi ønsker å opprettholde et godt og profesjonelt forhold til våre eiere og sikre at alle ansatte er engasjert i sitt eget og  bedriftens kvalitetsarbeid ved å gjøre stadige forbedringer.

 

Organisasjon og fordeling av ansvar

Det øverste ansvaret for kvalitetsarbeidet ligger på daglig leder og blir utført på grunnlag av de enkelte arbeidsbeskrivelser.

 

Denne politikken

Etm4u kvalitetspolitikken fastsettes vanligvis av styret en gang i året. Datoen for utgaven og versjonsnummeret til politikken står på første side. Den sist oppdaterte versjonen av policyen vil alltid være tilgjengelig på felles-serveren til Etm4u. Alle ansatte i  Etm4u er ansvarlig for å holde seg oppdatert på den sist reviderte politikken.